Giá vé nhóm trên 10 khách

Hết hạn

Giá vé trọn gói Silver

Được tham giác tất cả các trò chơi (thậm chí chơi chiều lần). Bao gồm Công viên khủng long, và Thủy cung. Đồng thời có lối đi riêng không phải xếp hàng.
Áp dụng từ tháng 3 đến hết tháng 5/2020

Liên hệ đặt vé nhóm: Mr. Minh Trung: 0932 614 424 - Mr. Đăng Khánh: 0789 848 418

Chiều cao Thứ Hai - thứ Sáu Thú Bảy - Chủ nhật
Dưới 1,4m
85.000 đồng
90.000 đồng
Trên 1,4m
160.000 đồng
165.000 đồng

Với những du khách đi dưới 10 người, vui lòng tham khảo bảng giá khách lẻ tại đây)

Gửi phản hồi