Các bài viết liên quan đến đền thờ Hùng Vương TP.HCM ở Đầm Sen. Hay còn gọi là quảng trường vua Hùng. Đây là quảng trường thứ 3 của CVVH Đầm Sen đưa vào hoạt động. (Trước đó, Đầm Sen đã có quảng trường Âu Lạc và quảng trường La Mã chuyên phục vụ sự kiện). Quảng trường vua Hùng Đầm Sen được khánh thành vào dịp giỗ quốc tổ năm 2019, và xem như một cúng phẩm dâng lên trong ngày giổ tổ Hùng Vương.