Từ Cô 1
 
  

TỪ CÔ

Sagittaria sagittifolia

Đặc điểm hình thái:

– Cơ quan sinh dưỡng:

+ Rễ: Rễ chùm.

+ Thân: Thân cỏ, mọc trong nước.

+ Lá: Lá nổi trên mặt nước có hình lưỡi mác. Ngoài ra cây còn có lá thẳng hẹp chìm dưới nước. Gân lá hình cung.

– Cơ quan sinh sản:

+ Hoa: màu trắng, có ba cánh, ba lá đài nhỏ để nâng đỡ cánh hoa. Nhị hoa màu tím.

– Thuộc ngành thực vật hạt kín, nhóm cây một lá mầm.

Công dụng: Lá non, củ có thể dùng làm thực phẩm.