Vé tập thể

Đối với các đoàn khách như cơ quan, đoàn thể, trường học, chúng tôi có giá vé tập thể ưu đãi cho quý cơ quan khi đến tham quan tại CVVH Đầm Sen. Bên cạnh đó, quý cơ quan cũng có thể đặt yêu cầu hướng dẫn, tổ chức, chúng tôi cũng đáp ứng đầy đủ.

Bảng giá vé dành cho cơ quan đoàn thể

Bảng giá vé dành cho các trường

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: