Nhà trưng bày tiêu bản động vật Đầm Sen đặt ở cuối khu hồ A, trước khu Băng đăng. Nơi đây lưu trữ các mẫu động vật còn nguyên vẹ hình dáng, để phục vụ chương trình giáo dục ngoài nhà trường của học sinh. Bạn sẽ tìm thấy các mẫu tiêu bản của hổ, gấu, ngựa vằn, đười ươi, cá sấu… được sắp đặt khá bắt mắt qua hiệu ứng ánh sáng và màu sắc.

Hình ảnh tiêu bản động vật tại Đầm Sen