• Post category:Giá vé

Giá vé

Ghi chú:

  • “Vé mua từ cổng” là vé được bán tại 2 cổng chính số 1A Lạc Long Quân (hoặc số 3 Hòa Bình), cổng số 2 (nhà hàng Thủy Tạ).
  • Vé mua trong công viên: là loại vé được bán tại các quầy trong công viên. Đây là các loại vé trọn gói đã được trừ vé vào cổng của quý khách.
  • Vé từ cổng Công viên nước: là loại vé bán từ cổng liên thông phía công viên nước. Đây là vé dành cho các du khách vui chơi phía công viên nước, và muốn sang CVVH Đầm Sen.
  • >1,4m: người cao trên 1,4m

    <1,4m: người cao dưới 1,4m

  • Trẻ em dưới 1m được miễn phí, nhưng phải đi cùng với người lớn.
  • Có vé mời, được giảm 50% vé trọn gói (áp dụng mua từ cổng).

Vé tham quan

Từ 8 giờ đến 17 giờ 30

Mua từ cổng

140.000 VNĐ/người cao >1,4m
100.000 VNĐ/trẻ em từ 1 – 1,4m

Mua từ cổng Công viên nước

80.000 VNĐ/ người cao >1,4m
50.000 VNĐ/ trẻ em từ 1 – 1,4m

Vé trọn gói

Từ 8 giờ đến 17 giờ 30

Mua từ cổng

280.000 VNĐ/>1,4m
200.000 VNĐ/<1,4m

Mua từ cổng Công viên nước

220.000 VNĐ/>1,4m
150.000 VNĐ/<1,4m

Mua trong công viên

150.000 VNĐ/người

Vé Silver

Từ 8 giờ đến 17 giờ 30

Mua từ cổng

380.000 VNĐ/ người cao >1,4m
240.000 VNĐ/trẻ em từ 1 – 1,4m

Mua từ cổng Công viên nước

340.000 VNĐ/người cao >1,4m
220.000 VNĐ/trẻ em từ 1 – 1,4m

Mua trong công viên

280.000 VNĐ/người 

Vé buổi tối tạm thời chưa hoạt động