Bầu 1
 
  

BẦU

Lagenaria siceraria

Đặc điểm hình thái:

– Cơ quan sinh dưỡng:

+ Rễ: Rễ cọc

+ Thân: Thân leo bằng tua cuống, phân nhánh, phủ nhiều lông mềm màu trắng

+ Lá: Lá hình tim rộng có lông nhung màu trắng. Lá đơn, mọc cách, gân lá hình mạng.

– Cơ quan sinh sản:

+ Hoa: đơn tính to, màu trắng, cuống hoa dài.

+ Quả, hạt: quả có nhiều hình dạng khác nhau tùy loại, hạt màu trắng.

– Thuộc ngành thực vật hạt kín, nhóm cây hai lá mầm.

Công dụng: dùng làm thực phẩm.

Leave a Reply