Cây Kè chỉ 1
 
  

KÈ CHỈ

Washingtonia filifera

Đặc điểm hình thái:

– Cơ quan sinh dưỡng:

+ Rễ: rễ chùm

+ Thân: Thân hình cột, không phân nhánh, trên thân có sẹo do lá rụng để lại.

+ Lá: Lá mọc tập trung ở đỉnh, có hình quạt xòe rộng, xẻ thùy sâu. Cuống lá dài, phiến lá kéo dài rủ xuống. Gân lá song song. Có hai quan điểm về dạng lá, một là lá đơn xẻ thùy sâu, hai là lá kép.

– Cơ quan sinh sản:

+ Hoa: dạng chùm lớn, gồm nhiều nhánh. Hoa có màu trắng, lưỡng tĩnh. + Quả: hình tròn, khi chín có màu đen.

– Thuộc ngành thực vật hạt kín, nhóm cây một lá mầm.

Công dụng: Trồng làm cảnh.