THÔNG BÁO MỜI THẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ thông báo mời thầu, như sau:

– Tên gói thầu: Thẩm định + gia cố kết cấu và lợp mái Tole.

– Tên hạng mục: Cải tạo Băng Đăng thuộc Công viên văn hóa Đầm Sen.

– Giá gói thầu: 850.571.592 đồng đã bao gồm thuế GTGT.

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

– Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

– Thời gian thực hiện: 18 ngày.

– Lệ phí mua hồ sơ: 200.000 đồng/bộ; Tiền ký quỹ đảm bảo dự thầu: 25.000.000 đồng/bộ từ ngày 15/12/2022 đến ngày 21/12/2022 (giờ hành chánh) tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ – Số 15 đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh.

– Thời hạn nộp tiền ký quỹ và hồ sơ dự thầu: hạn chót là 10 giờ ngày 21/12/2022.

– Thời gian tổ chức mở hồ sơ chào giá: 14 giờ ngày 21/12/2022.

– Liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Khuyến – Phòng Quản lý đầu tư. ĐT: 0931 987 543