CVVH Đầm Sen hiện đang tạm ngưng phục vụ từ 17/3 đến hết 15/4/2020 (thay vì 31/3/2020 như thông báo trước)

Vé tham quan

100.000VNĐ / người > 1,4m
 • Tham quan toàn công viên
 • Miễn phí các trò chơi của Đầm Sen
 • Miễn phí Công viên khủng long
 • Miễn phí Tham quan Thủy cung
 • Lối đi riêng vào các trò chơi
 • Miễn phí xe điện tham quan

Vé trọn gói thường

240.000VNĐ / người > 1,4m
 • Tham quan toàn công viên
 • Miễn phí các trò chơi của Đầm Sen
 • Miễn phí Công viên khủng long
 • Miễn phí Tham quan Thủy cung
 • Lối đi riêng vào các trò chơi
 • Miễn phí xe điện tham quan

Vé trọn gói Silver

360.000VNĐ / người > 1,4m
 • Tham quan toàn công viên
 • Miễn phí các trò chơi của Đầm Sen
 • Miễn phí Công viên khủng long
 • Miễn phí Tham quan Thủy cung
 • Lối đi riêng vào các trò chơi
 • Miễn phí xe điện tham quan

Vé mua Từ cổng liên thông

Là loại vé được mua từ cổng liên thông với Công viên nước. Đây là loại vé dành cho du khách đang tham gia tại Công viên nước, muốn sang Đầm Sen khô để vui chơi.

Vé tham quan

80.000VNĐ / người > 1,4m
 • Tham quan toàn công viên
 • Miễn phí các trò chơi của Đầm Sen
 • Miễn phí Công viên khủng long
 • Miễn phí Tham quan Thủy cung
 • Lối đi riêng vào các trò chơi
 • Miễn phí xe điện tham quan

Vé trọn gói thường

220.000VNĐ / người > 1,4m
 • Tham quan toàn công viên
 • Miễn phí các trò chơi của Đầm Sen
 • Miễn phí Công viên khủng long
 • Miễn phí Tham quan Thủy cung
 • Lối đi riêng vào các trò chơi
 • Miễn phí xe điện tham quan

Vé trọn gói Silver

320.000VNĐ / người > 1,4m
 • Tham quan toàn công viên
 • Miễn phí các trò chơi của Đầm Sen
 • Miễn phí Công viên khủng long
 • Miễn phí Tham quan Thủy cung
 • Lối đi riêng vào các trò chơi
 • Miễn phí xe điện tham quan

Vé mua bên trong công viên

Là các loại vé trọn gói trò chơi mua trong công viên. Nếu du khách đã mua vé tham quan từ ngoài cổng, sau khi vào trong, quý khách đổi ý, thì có thể mua loại vé này. (Vé mua bên trong công viên đã được trừ phần vé cổng tham quan)

Vé trọn gói thường

150.000VNĐ / người
 • Tham quan toàn công viên
 • Miễn phí các trò chơi của Đầm Sen
 • Miễn phí Công viên khủng long
 • Miễn phí Tham quan Thủy cung
 • Lối đi riêng vào các trò chơi
 • Miễn phí xe điện tham quan

Vé trọn gói Silver

280.000VNĐ / người
 • Tham quan toàn công viên
 • Miễn phí các trò chơi của Đầm Sen
 • Miễn phí Công viên khủng long
 • Miễn phí Tham quan Thủy cung
 • Lối đi riêng vào các trò chơi
 • Miễn phí xe điện tham quan

Lưu ý: giá vé trên không áp dụng cho các đợt lễ, tết cao điểm, những đợt kinh doanh cao điểm sẽ có thời gian kinh doanh & chính sách giá vé riêng.

This Post Has 292 Comments

Gửi phản hồi

Thưa quý khách

Do tình hình virus Covid 19 diễn biến phức tạp,
CVVH Đầm Sen xin tạm ngưng phục vụ để giữ sức khỏe cho cộng đồng.

Trước mắt, thời gian ngưng hoạt động từ 17/3 đến hết 31/3/2020 15/4/2020.

Thông báo này sẽ kết thúc

khi công viên trở lại hoạt động bình thường.

Trân trọng!