Giảm 50% vé trọn gói các loại vào mỗi thứ 6 1

Kể từ 5/10/2018 đến hết 31/12/2018, CVVH Đầm Sen áp dụng ưu đãi “Ngày vui vẻ – Happy day”. Theo đó, vào thứ 6 hàng tuần, Đầm Sen sẽ giảm 50% vé trọn gói các loại. Các loại vé này gồm vé trọn gói thường & vé trọn gói silver.

Vé trọn gói thường giảm còn: 120.000đ/người lớn (giá hiện bán là 240.000đ) & 80.000đ/trẻ em (giá hiện bán là 160.000đ).

Quyền lợi: Được vào cổng tham quan Đầm Sen. Tham gia hơn 39 trò chơi (gồm các trò chơi mới đầu tư trong năm 2018).

Vé trọn gói silver giảm còn: 180.000đ/người lớn (giá hiện bán là 360.000đ) & 100.000đ/trẻ em (giá hiện bán là 200.000đ).

Quyền lợi: được vào cổng tham quan Đầm Sen. Tham gia hơn 42 trò chơi (bao gồm Thủy Cung, Công viên Khủng Long & sử dụng dịch vụ xe điện tham quan một vòng công viên.